Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των Κρατικών Λαχείων από την εταιρεία Ελληνικά Λαχεία- Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων
23/08/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία, δια της κοινοπραξίας με τίτλο Ελληνικά Λαχεία- Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων, στην οποία επικαλείται ότι έχει αποκλειστικό έλεγχο, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί στην απόκτηση των Κρατικών Λαχείων από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ ( που ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο), στα πλαίσια του Ελληνικού Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων.

Τα Κρατικά Λαχεία δεν έχουν την μορφή νομικού προσώπου. Το αντικείμενο των εργασιών τους είναι η επίγεια (offline) παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχείριση και εκμετάλλευση κρατικών λαχείων. Σημειώνεται ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στην παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχείριση και εκμετάλλευση των Κρατικών Λαχείων.

Η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία- Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και αποτελεί κοινοπραξία η οποία συστάθηκε από 100% θυγατρικές εταιρείες των ακολούθως επιχειρήσεων:
(α) Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία
(β) ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών
(γ) Lottomatica Group Spa
Παρά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο της κοινοπραξίας όλων των ανωτέρω εταιρειών, σύμφωνα με την κοινοποίηση, η κοινοπραξία ελέγχεται αποκλειστικά από την εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία. Η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου