Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Marinopoulos Coffee Company Ltd από την Marinopoulos Holding (Cyprus) Ltd, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Marinopoulos Brothers Ltd
03/07/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Marinopoulos Holding (Cyprus) Ltd με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Marinopoulos Coffee Company Ltd με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Starbucks Coffee International Inc στην εν λόγω εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Marinopoulos Brothers Ltd.

Η Marinopoulos Holding (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία συμμετοχών δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Marinopoulos Holding (Cyprus) Ltd είναι και η τελική μητρική εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών Marinopoulos. Η Marinopoulos Holding (Cyprus) Ltd ελέγχει είτε ως μέτοχος είτε μέσω συμφωνιών, άμεσα ή έμμεσα αριθμό εταιρειών τόσο στη Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό.

Η Marinopoulos Coffee Company Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία, και έχει ως μέτοχους της την εταιρεία Μarinopoulos Βrothers Cyprus Ltd και την εταιρεία Starbucks Coffee International Inc. Η Marinopoulos Coffee Company Ltd δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία με την διαχείριση καταστημάτων καφέ, πώληση και διάθεση καφέ και άλλων ροφημάτων καθώς και άλλων ειδών με την εμπορική επωνυμία Starbucks.

Η Starbucks Coffee International Inc είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στις Η.Π.Α. και εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την αγορά, καβούρδισμα, και μεταπώληση καφέδων, ροφημάτων καφέ, ροφημάτων τσαγιού, και πώληση φρέσκων τροφίμων ανά το παγκόσμιο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου