Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Shipwire Inc από την εταιρεία Ingram Micro Inc
12/11/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Ingram Micro Inc, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί σε εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Shipwire Inc.

Η Ingram Micro Inc είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης. Η εν λόγω εταιρεία συγκαταλέγεται στις εταιρείες Fortune 100 και αποτελεί ένα παγκόσμιο διανομέα (σε χονδρική βάση) τεχνολογικών προϊόντων, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής για διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, υπηρεσίες κινητών συσκευών κύκλου ζωής κ.α.. Η Ingram διανέμει και εμπορεύεται μια μεγάλη ποικιλία τεχνολογικών προϊόντων από κορυφαίες εταιρείες, όπως η Acer, Apple, Cisco, Hewlett - Packard, IBM, Lenovo, Microsoft, Samsung και πολλές άλλες.

Η Shipwire είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. H εν λόγω εταιρεία είναι πάροχος υπηρεσιών εφοδιασμού που διευκολύνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων από τους εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου στους τελικούς πελάτες τους.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου