Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικών και οικονομολόγων συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
06/03/2013


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει σήμερα την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού συμβούλου και δύο οικονομολόγων συμβούλων για τη χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών.

Η περίοδος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού ισχύει μέχρι και τις 21/03/2013 και ώρα 12:00μ.μ. και η περίοδος υποβολής προσφορών ισχύει μέχρι και τις 29/03/2013 και ώρα 12:00μ.μ.

Τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Στροβόλου 53, 2018 Λευκωσίας, τηλ. 22606600.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου