Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε την επιβολή χρηματικής ποινής στην εταιρεία HERMES AIRPORTS LTD αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Ν.13(Ι)/2008) στα πλαίσια της Καταγγελίας της εταιρείας MEGA FLYPARK LTD εναντίον της εταιρείας HERMES AIRPORTS LTD
06/02/2013


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2012, αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι οι πρακτικές / ενέργειες της εταιρείας HERMES AIRPORTS LTD, ως επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση και ειδική ευθύνη (special responsibility) στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του αερολιμένα Λάρνακας, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών στάθμευσης οχημάτων στους επιβάτες του αεροδρομίου Λάρνακας που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόμος»).

Η Επιτροπή, κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα μη αποδεχόμενη τις θέσεις της HERMES AIRPORTS LTD ως αντικειμενική δικαιολόγηση και κρίνοντας ότι η μόνη εξήγηση για τις εν λόγω ενέργειες της ήταν η απομάκρυνση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στάθμευσης οχημάτων εκτός του χώρου του αερολιμένα, και η εδραίωσή της και στην παράπλευρη αγορά της στάθμευσης οχημάτων επιβατών του αερολιμένα Λάρνακας που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επέβαλε, βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, στην εταιρεία HERMES AIRPORTS LTD χρηματική ποινή ύψους €75.000 (Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ).
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου