Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Bright Imperial Ltd από την Manwin Holding S.à.r.l, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Manwin RT Holding S.à.r.l.
23/08/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Manwin Holding S.à.r.l με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι η εν λόγω εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Manwin RT Holding S.à.r.l. θα προβεί σε εξαγορά περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Bright Imperial Ltd.

Η εταιρεία Manwin Holding S.à.r.l. είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Δραστηριοποιείται στην τεχνολογία πληροφορικής (ΙΤ) με εξειδίκευση στις ιστοσελίδες υψηλής κυκλοφορίας (highly trafficked websites) και συγκεκριμένα μέσω των θυγατρικών της δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της παραγωγής και διανομής προϊόντων ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Η Manwin RT Holding S.à.r.l είναι η νέα θυγατρική εταιρεία της Manwin Holding S.à.r.l που θα συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και θα εξαγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία της Bright Imperial Ltd.

Η Bright Imperial Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Χογκ Κονγκ. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί παγκόσμιο παροχέα προϊόντων ψυχαγωγίας για ενήλικες.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου