Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά δραστηριοτήτων της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd από την G.D.L. Trading Ltd, μέσω της θυγατρικής της Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd
28/03/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες G.D.L. Trading Ltd και Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι η G.D.L. Trading Ltd μέσω της θυγατρικής της Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd, προτίθεται να εξαγοράσει τμήμα της επιχείρησης της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd.

Η G.D.L. Trading Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κατεψυγμένων, φρέσκων και άλλων τροφίμων, στη μεταποίηση κατεψυγμένων τροφίμων, στη χονδρική εμπορία τροφίμων παγκύπρια και στη λιανική πώληση τροφίμων σε επτά ιδιόκτητα καταστήματα. Η G.D.L. Trading Ltd είναι η μητρική εταιρεία της Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd, η οποία αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που ιδρύθηκε για σκοπούς απόκτησης τμήματος της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd και δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες.

Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας Pantelis Soteriou Frozen Food Ltd που σχετίζονται με τη χονδρική εμπορία τροφίμων παγκύπρια και τη λιανική πώληση τροφίμων σε τέσσερα καταστήματα.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου