Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert από τις εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC OPK Oboronprom
29/04/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Agusta Westland S.p.A. και OJSC OPK Oboronprom με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης CJSC HeliVert.

Η Agusta Westland S.p.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η Agusta Westland είναι μέλος του τμήματος ελικοπτέρων ενός ομίλου εταιρειών ο οποίος ελέγχεται από την Finmeccanica S.p.A, με έδρα την Ρώμη, Ιταλίας. Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου Finmeccanica εστιάζονται στον τομέα της αεροδιαστημικής, της άμυνας και της ασφάλειας. Επιπρόσθετα ο Όμιλος Finmeccanica παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες και επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα εξαρτημάτων σχετικών με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στον τομέα των παγκόσμιων μεταφορών. Ο Όμιλος Finmeccanica μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Agusta Westland NV δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η OJSC OPK Oboronprom είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσίας η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ελικοπτέρων, στην κατασκευή μηχανών και στον τομέα των εναέριων αμυντικών και ράδιο-ηλεκτρονικών συστημάτων. Η OJSC OPK Oboronprom ελέγχεται αποκλειστικά από τη Ρωσική Κυβέρνηση, αντιπροσωπευόμενη από την Ομοσπονδιακή Αρχή Διαχείρισης Κρατικής Περιουσίας και από την Κρατική Εταιρεία Rostechnologii της Ρωσίας.

Η CJSC HeliVert είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσίας. Η CJSC HeliVert θα αποτελέσει την κοινή επιχείρηση η οποία θα παράγει και θα πωλεί το πολιτικό ελικόπτερο AW139. Η εν λόγω εταιρεία δεν δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου