Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Haupt Pharma Latina S.r.L. από την εταιρεία Temmler Italia S.r.l.
14/11/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι, η εταιρεία Aenova Holding Gmbh με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι η εταιρεία Temmler Italia S.r.l., εξολοκλήρου θυγατρική της Τemmler Werke Holding Gmbh η οποία ανήκει εξολοκλήρου στην Aenova Holding Gmbh, προτίθεται να εξαγοράσει όλο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Haupt Pharma Latina S.r.L., εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών Haupt Pharma.


Η αγοράστρια εταιρεία Temmler Italia αποτελεί εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής με σύμβαση “CDMO” στον τομέα των φαρμάκων και υγειονομικής περίθαλψης. Παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης, παραγωγής, συσκευασίας, μεταφορών, διανομής και σχετικές υπηρεσίες για φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής. Επίσης παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με μηχανισμούς χορήγησης ημι-στερεάς και υγρής δοσολογίας.

Η στοχευόμενη εταιρεία Haupt Pharma Latina S.r.L., αποτελεί εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής με σύμβαση “CDMO” που δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης και παραγωγής φαρμάκων με σύμβαση. Παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με μηχανισμούς χορήγησης στερεάς δια στόματος, ημι-στερεάς ως επίσης και υγρής δοσολογίας. Επίσης παράγει μηχανισμούς χορήγησης δοσολογίας για κτηνιατρικές επιχειρήσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου