Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Kοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Artsana Sud S.p.a., από την Ontex IV SA, μέσω της Ontex BVBA.
11/02/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Ontex BVBA, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Artsana Sud S.p.a.

Η Artsana Sud S.p.a είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών Artsana Group of Companies. H Αrtsana Sud S.p.a δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ακράτειας ενηλίκων.

H Οntex BVBA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Ontex IV SA που είναι εταιρεία συμμετοχών και τελεί υπό τον κοινό έλεγχο των εταιρειών Goldman Sachs Group, Inc. και TPG Holdings I, L.P. Fort Worth. H εταιρεία Οntex BVBA δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και πώλησης αναλώσιμων προϊόντων υγιεινής που περιλαμβάνουν προϊόντα φροντίδας νηπίων, προϊόντα γυναικείας υγιεινής και προϊόντα ακράτειας για ενήλικες.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου