Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της δραστηριότητας λιανικής πώλησης διατροφικών προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης της εταιρείας ΕΣΕΛ ΣΠΟΛΤ Λτδ από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ
01/11/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει τη δραστηριότητα λιανικής πώλησης διατροφικών προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης της εταιρείας ΕΣΕΛ ΣΠΟΛΤ Λτδ.

Η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων με την επωνυμία «Άλφα Μέγα» και συγκεκριμένα με τη λιανική πώληση διατροφικών προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των επαναλαμβανομένων αναγκών των νοικοκυριών.

Ο στόχος στην προτιθέμενη συγκέντρωση είναι η δραστηριότητα λιανικής πώλησης διατροφικών προϊόντων και μη διατροφικών ειδών οικιακής χρήσης της εταιρείας ΕΣΕΛ ΣΠΟΛΤ Λτδ στην υπεραγορά Ε&S Κάψαλου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου