Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικών συμβούλων και οικονομολόγου συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
22/11/2013


Διαγωνισμός για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο νομικών συμβούλων και ενός οικονομολόγου συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει σήμερα την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο νομικών συμβούλων και ενός οικονομολόγου συμβούλου για τη χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών.

Η περίοδος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού ισχύει μέχρι και τις 4/12/2013 και ώρα 14:00 και η περίοδος υποβολής προσφορών ισχύει μέχρι και τις 12/12/2013 και ώρα 14:00.

Τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Στροβόλου 53, 2018 Λευκωσία, τηλ. 22606600.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου