Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Hide details for 20202020

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου της Webpros Holdco B.V. μέσω της CVC Fund VII
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της EcoVadis S.A.S.από την CVC Growth Fund Partners II
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου και της επιχείρησης ενέργειας της SPX Flow Inc. από την Boardwalk Parent LLC.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Καταγγελίας του κ. Κ.Κ. με απόφασή της επέβαλε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοκκινοτριμιθιάς πρόστιμο συνολικού ύψους €33,843.81 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 1123/2015, επί της αίτησης ημερομηνίας 30.10.2018, για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, της Hermes Airports Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Anin Star Holding Ltd από την LVMH MOET HENNESSY – LOUIS VUITTON
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ από την Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, μέσω της Mediamax Holdings Ltd.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Volac Netherlands B.V. και Whey Processing Facility Hoogevenn B.V. από την DMK Deutsches Milchkontor GmbH, μέσω της Wheyco GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της UVair European Fueling Services Limited από την World Fuel Services, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Condor Flugdienst GmbH από την Polska Grupa Lotnicza SA, μέσω της AcquiCo GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Olympic Lagoon Hotels Limited από την Kanika Group Ltd, μέσω της Kanika Hotels Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στην εταιρεία Χαραλαμπίδης-Κρίστης Λτδ αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Pepper Ireland Finance Holdings Limited, Pepper Cyprus Holdings Limited, Pepper (UK) Limited, Pepper Spanish Services SL από την Link Group Administration Limited
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του ελέγχου της κοινής επιχείρησης Trusset Asset Management Limited από τις Qualco Holdco Limited και Astrobank Public Company Limited
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τμήματος των επιχειρήσεων της εταιρείας Demstar Automotive Limited από την εταιρεία Galatariotis Motors Limited
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη L’Oreal SA της άδειας εκμετάλλευσης καλλυντικών υπό την επωνυμία της Prada
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Wild River Corporation S.a.r.l. από την European Medco Development 4 S.a.r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Panda Security S.L. από τη WatchGuard Technologies, Inc.
 • Antitrust: Joint statement by the European Competition Network (ECN) on application of competition law during the Corona crisis
 • Κοινή Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού αναφορικά με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού κατά την διάρκεια της κρίσης που επέφερε η πανδημία του Κορονοϊού.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε., Deep Investments Ltd και Padian Ltd επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML Interactive Ltd υπό την επωνυμία "Stoiximan"
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Astrobank Public Company Ltd του ενεργητικού, παθητικού και των εργασιών του υποκαταστήματος της Arab Jordan Investment Bank στην Κύπρο
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd από τη Hellenic Bank Public Company Ltd
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: (Α) Προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021» και (Β) Προσχέδιο Κανονισμών που τιτλοφορούνται «Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2021»
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην Henkel AG & Co. KGaA, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον (jointly and severally) με την GPM-Henkel Ltd πρόστιμο συνολικού ύψους €3.302.000 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ), για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β’ της ΣΛΕΕ.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS SA, μέσω της SAIGA Sarl
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του άρθρου 101 (1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Freepik Company, S.L.από την EQT Netherlands Management B.V. μέσω της EQT Mid Market Europe Limited Partnership
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας RIB Software SE από την Schneider Electric SE
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεων στις εταιρείες Ι&S KRITONIS LIMITED, Κ.ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, BETOMAN LTD, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED, ALFΑ BETON LIMITED, TOP MIX CONCRETE LTD, SKYRAMIX LTD, ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED, SKYRAMONT QUARRIES LTD, MEDCON QUARRIES LTD (νυν CYFIELD QUARRIES LTD) και Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών της Avon Rubber p.l.c., που συνιστούν τη γαλακτοκομική της επιχείρηση, από την DeLaval Holding BV
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αποδοχή δεσμεύσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες FEREOS LTD, COSMOS TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd και CASSANDRA TRADING LTD, δυνάμει του άρθρου 25(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΣΥΚΑΔΕ)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην Hermes Airports Ltd πρόστιμο συνολικού ύψους €475.761,47 τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εφτακόσια εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα επτά σεντ), για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Erber AG από την Koninklijke DSM NV
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της Kition Ocean Holding Ltd από τις εταιρείες Prosperity Group CY Ltd και REM International (Cyprus) Ltd με σκοπό την ανάληψη μακροπρόθεσμου αποκλειστικού δικαιώματος για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας, και την εμπορευματοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της APS Debt Servicing Cyprus Ltd από τη Hellenic Bank Public Company Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την ΝΜΤ Holding B.V. του μετοχικού κεφαλαίου των Hansen Shipping Agency Inc., Hansen Shipping UK Ltd, Bevo Speditions GmbH και μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Hansen Specialized Transportation LLC
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Rivulis Irrigation Ltd από τη Temasek Holdings Private Limited, μέσω της Casse Investments Pte. Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της OSIsoft Software LLC από τη Schneider Electric SE
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Amplexor International S.A. από τη Nikita SAS, μέσω φυσικού προσώπου
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του τμήματος Oil & Gas της The Weir Group PLC από την Caterpillar Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της CNT Holdings I Corp από την KKR & Co. Inc, μέσω της Oculus Holding Corp.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Industrias Titan, S.A.U. από τη Akzo Nobel Coatings, S.L.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου του ξενοδοχείου Aldiana Club Zypern Hotel, από τις Muskita Tourist Enterprises Ltd και TUI AG (μέσω της Robinson Club GmbH)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης Natural Colors της Chr. Hansen Holding A/S, από την EQT Fund Management S.a.r.l., μέσω της EQT IX
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Landini Giuntini S.p.A. από την Cinven Capital Management (VI) General Partner Ltd, μέσω της Artemis Acquisitions (UK) Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την European Crops Products 2 S.A.R.L., της επιχείρησης Oro Agri, μέσω εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από την Limited Liability Company "Digital Assets" και φυσικά πρόσωπα, με σκοπό την απόκτηση τμήματος της επιχείρησης της 2GIS Limited
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εισαγωγή του Συστήματος Αυτοματοποίησης γραφείου, e-OASIS στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) – Σχέδιο Δημοσίευσης στη βάση του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 (184(I)/2017)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της National Bank of Greece (Cyprus) Ltd από την AstroΒank Public Company Limited
 • Show details for 20192019
  Show details for 20182018
  Show details for 20172017
  Show details for 20162016
  Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου