Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της CNT Holdings I Corp από την KKR & Co. Inc, μέσω της Oculus Holding Corp.
23/10/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Oculus Holding Corp., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CNT Holdings I Corp.

Η Oculus Holding Corp. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Daleware, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Oculus Holding Corp. αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο συστάθηκε και ανήκει στα επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται ή/και συμβουλεύονται από μία ή περισσότερες θυγατρικές της KKR & Co. Inc. H KKR & Co. Inc, μαζί με τις θυγατρικές της αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κλάσεων, περιλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, χρηματοδοτήσεων και ακίνητής περιουσίας κ.ά..

Η CNT Holdings I Corp. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Daleware, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία, δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών της, ως διαδικτυακός λιανοπωλητής φακών επαφής και διαδικτυακός λιανοπωλητής γυαλιών οράσεως.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017