Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Pepper Ireland Finance Holdings Limited, Pepper Cyprus Holdings Limited, Pepper (UK) Limited, Pepper Spanish Services SL από την Link Group Administration Limited
21/02/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Pepper Ireland Finance Holdings Limited, Pepper Cyprus Holdings Limited, Pepper (UK) Limited, Pepper Spanish Services SL (στο εξής όλες μαζί οι «Στοχευόμενες Εταιρείες»)από την Link Group Administration Limited.

Οι Στοχευόμενες Εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης δανείων (loan servicing) και στην διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας (real estate asset management), παρέχοντας προσαρμοσμένες (tailored) υπηρεσίες σε επενδυτές και πιστωτικά ιδρύματα.

Η Link Group Administration Limited μέσω του ομίλου της δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν εταιρικές αγορές, συνταξιοδοτικές λύσεις, λύσεις ταμείων, τραπεζική διαχείριση πιστώσεων, τεχνολογία και διαχείριση επιχειρήσεων.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017