Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Freepik Company, S.L.από την EQT Netherlands Management B.V. μέσω της EQT Mid Market Europe Limited Partnership
12/06/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η EQT Netherlands Management B.V. (στο εξής η «ENMBV»), με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Freepik Company, S.L. (στο εξής η «Freepik»)μέσω της EQT Mid Market Europe Limited Partnership. (στο εξής η « EQT Mid Market Europe »).

H EQT Mid Market Europe είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί ένα επενδυτικό ταμείο που επιδιώκει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μικρομεσαίες εταιρείες κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη.

Η ENMBV είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί ένα επενδυτικό ταμείο το οποίο διαχειρίζεται την EQT Mid Market Europe. Η ENMBV ελέγχεται από την EQT AB και λαμβάνει συμβουλές από την EQT Partners AB και τις θυγατρικές της (στο εξής η «EQTP»). Ως σύμβουλος επενδύσεων, η EQTP συμβουλεύει κάθε μια εκ των ENMBV και EQT MME GP για πιθανές αποκτήσεις ή αποεπενδύσεις εταιρειών χαρτοφυλακίου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τις εργασίες των εταιρειών χαρτοφυλακίου της EQT Mid Market Europe.

Η Freepik Company, S.L.,. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του διαδικτυακού γραφικού περιεχομένου για γραφικά και εικονογραφήσεις, στον οποίο τομέα παρέχει υπηρεσίες φωτογραφίας micro stock (micro stock photography), την παροχή γραφικών, διανυσμάτων (vectors) και εικονιδίων.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017