Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την European Crops Products 2 S.A.R.L., της επιχείρησης Oro Agri, μέσω εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών
17/11/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η European Crops Products 2 S.A.R.L., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση της επιχείρησης Oro Agri, μέσω εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών.

H European Crops Products 2 S.A.R.L., είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει τελικώς το 100% των μετοχών της Rovensa S.A. που είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Rovensa. Η Rovensa είναι ένας πάροχος διαφοροποιημένων λύσεων διαχείρισης του κύκλου ζωής καλλιεργειών, που δραστηριοποιείται παγκόσμια. Οι δραστηριότητες της κατηγοριοποιούνται σε τρεις συμπληρωματικούς επιχειρηματικούς τομείς (προστασία καλλιεργειών – crop protection, βιοδιατροφή – bionutrition – και βιοέλεγχο – biocontrol) και αφορούν προϊόντα με διάφορες γνωστές επωνυμίες (π.χ. Ascenza, Tradecorp ή Idainature). Η Rovensa προσφέρει επίσης ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες – συγκεκριμένα, τεχνικές συμβουλές σε πελάτες – και δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες ανά το παγκόσμιο.

Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελείται από διάφορες εταιρείες που συνιστούν την επιχείρηση Oro Agri. Η εν λόγω επιχείρηση αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα, κατοχυρωμένα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με γεωργικές, οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές ανά το παγκόσμιο. Η Επιχείρηση Oro Agri ειδικεύεται σε προϊόντα που είναι ασφαλή για τον χρήστη και για το περιβάλλον και τα οποία παρέχουν μια αποτελεσματική λύση, χωρίς υπολείμματα, στους πελάτες της.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017