Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της OSIsoft Software LLC από τη Schneider Electric SE
09/10/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της OSIsoft Software LLC από τη Schneider Electric SE, μέσω του Aveva Group plc.

H Schneider Electric SE είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, που ειδικεύεται στην προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού χαμηλής και μεσαίας τάσης και προσφέρει λύσεις λογισμικού για την αυτοματοποίηση και διαχείριση ενεργείας.

H Aveva Group plc είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από την Schneider Electric SE και δραστηριοποιείται στην παραγωγή μηχανολογικού και βιομηχανικού λογισμικού και προσφέρει λογισμικό διαχείρισης στους τομείς της μηχανικής, μελέτης και πληροφοριών.

Η OSIsoft Software LLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α και δραστηριοποιείται στην παραγωγή λογισμικών προϊόντων υποδομής επιχείρησης για τη διαχείριση δεδομένων πραγματικού χρόνου.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017