Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του τμήματος Oil & Gas της The Weir Group PLC από την Caterpillar Inc.
20/10/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση του τμήματος Oil & Gas της The Weir Group PLC από την Caterpillar Inc.

Η The Weir Group PLC είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σκωτίας και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου. Η The Weir Group PLC είναι ένας πάροχος λύσεων μηχανικής που επικεντρώνεται στις αγορές ορυκτών, πετρελαίου και φυσικού αερίου ως επίσης στην παροχή υψηλής μηχανικής τεχνολογίας για χρήση σε εξόρυξη και εφαρμογές υποδομής.

Επιχείρηση Στόχο στη παρούσα προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης αποτελεί το τμήμα Weir Oil & Gas της The Weir Group PLC. Η Επιχείρηση Στόχος περιλαμβάνει δύο επιχειρηματικές μονάδες που επικεντρώνονται κυρίως στην επίγεια δραστηριότητα στο εργοτάξιο φρεατίων (wellsite): (i) εξοπλισμός και υπηρεσίες άντλησης πίεσης και (ii) εξοπλισμός και υπηρεσίες ελέγχου πίεσης. Οι εν λόγω επιχειρηματικές μονάδες παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που υποστηρίζουν υπηρεσίες πετρελαιοπηγών, συμπεριλαμβανομένων γεώτρησης, ολοκλήρωσης των φρεατίων και λειτουργιών παραγωγής.

Η Caterpillar Inc., είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α. Η Caterpillar Inc., κατασκευάζει εξοπλισμούς κατασκευής και εξόρυξης, κινητήρες ντίζελ και φυσικού αερίου, βιομηχανικές τουρμπίνες και ντίζελ - ηλεκτρικές ατμομηχανές.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017