Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ από την Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, μέσω της Mediamax Holdings Ltd.
30/01/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ από την Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, μέσω της Mediamax Holdings Ltd.

Η Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ αποτελεί την μητρική εταιρεία του ομώνυμου ομίλου και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς διύλισης και παραγωγής πετρελαίου, βασικών ελαίων, λιπαντικών, ασφάλτου, υγραερίων, καυσίμων αεριωθούμενων, μαζούτ και βενζινών, της χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους τομέα παραγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας λιπαντικών, διαχείρισης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, καθώς και στους τομείς της ενέργειας, των χημικών, της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου σε καταναλωτές, τον τομέα της ναυτιλίας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η Mediamax Holdings Ltd είναι η θυγατρική εταιρεία της Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ και αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου.

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι επιχειρήσεις Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: (α) η ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ δραστηριοποιείται στα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατά βάση ως πάροχος επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, (β) η Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ δραστηριοποιείται στη λειτουργία ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας εντός του Νομού Αττικής στην Ελλάδα, και (γ) η Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ δραστηριοποιείται στη λειτουργία μη ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας εντός του Νομού Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017