Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών της Avon Rubber p.l.c., που συνιστούν τη γαλακτοκομική της επιχείρηση, από την DeLaval Holding BV
27/07/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η DeLaval Holding BV με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών της Avon Rubber p.l.c., που συνιστούν τη γαλακτοκομική της επιχείρηση.

Η DeLaval Holding BV είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η DeLaval Holding BV αποτελεί μέρος του Tetra Laval Group, ενός ιδιωτικού διεθνούς ομίλου εταιρειών ο οποίος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού γιαπαραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφία, στις λύσεις επεξεργασίας τροφίμων και στην παροχή εξοπλισμού και λύσεων συσκευασίας.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η επιχείρηση Milkrite InterPuls, η οποία ανήκει στην Avon Rubber p.l.c.. Η επιχείρηση Milkrite InterPuls, αποτελείται από πωλήσεις αναλώσιμων που χρησιμοποιούνται για το άρμεγμα γαλακτοκομικών ζώων (κυρίως αγελάδες, κατσίκες και πρόβατα), καθώς επίσης και σχετικά προϊόντα, εξοπλισμό, υπηρεσίες και εξαρτήματα.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017