Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Panda Security S.L. από τη WatchGuard Technologies, Inc.
23/03/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η WatchGuard Technologies, Inc., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Panda Security S.L.

H Panda Security S.L. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική του ομίλου Panda, ο οποίος είναι πάροχος προχωρημένων λύσεων λογισμικού για κυβερνοασφάλεια, προστασία, ανίχνευση και αντιμετώπιση αναφορικά με τερματικά.

Η WatchGuard Technologies, Inc. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική του ομίλου WatchGuard, ο οποίος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της κυβερνοασφάλειας επιχειρήσεων.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017