Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Condor Flugdienst GmbH από την Polska Grupa Lotnicza SA, μέσω της AcquiCo GmbH
11/02/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε από την Polska Grupa Lotnicza SA, κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Condor Flugdienst GmbH, μέσω της AcquiCo GmbH.

Η Polska Grupa Lotnicza SA αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική του αεροπορικού ομίλου PGL, ο οποίος αποτελείται από τις πολωνικές αερογραμμές LOT με εταιρική ονομασία Polskie Linie Lotnicze SA, τις εταιρείες LOT Aircraft Maintenace Services Sp. Zo.o και LA Technics Sp. Zo.o που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και επιδιόρθωσης και την εταιρεία LS Airport Sewrvices SA που παρέχει υπηρεσίες εδάφους.


Η AcquiCo GmbH θα ιδρυθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί επενδυτικό όχημα το οποίο ελέγχεται από τη Polska Grupa Lotnicza SA.

Η Condor Flugdienst GmbH αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η οποία εκτελεί αεροπορικές πτήσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, με δικό της στόλο αεροσκαφών.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017