Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τμήματος των επιχειρήσεων της εταιρείας Demstar Automotive Limited από την εταιρεία Galatariotis Motors Limited
03/03/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Galatariotis Motors Limited, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην εξαγορά και απόκτηση τμήματος επιχείρησης της εταιρείας Demstar Automotive Limited.

H Galatariotis Motors Limited, η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας, αποτελεί θυγατρική εταιρεία υπό την ιδιοκτησία και έλεγχο της μητρικής εταιρείας Galatariotis Technical Limited δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας, και η οποία ανήκει σε όμιλο εταιρειών υπό την ιδιοκτησία και τον αποκλειστικό έλεγχο της Galatariotis Brothers Ltd. H Galatariotis Motors Limited αποτελεί νέο-ιδρυθείσα επιχείρηση που έχει συσταθεί με σκοπό τη σύναψη της συμφωνίας για εξαγορά μέρους των εργασιών της Demstar Automotive Limited και ενεργεί ως αγοράστρια στην παρούσα πράξη.

Στόχος στην παρούσα πράξη αποτελούν η επιχείρηση αντιπροσωπείας και διανομής των οχημάτων υπό την επωνυμία HONDA, το υφιστάμενο στοκ των οχημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών μάρκας HONDA, μέρος των εργαλείων-εξοπλισμού της πωλήτριας εταιρείας, και η φήμη (Goodwill) της πωλήτριας εταιρείας στην Κύπρο σε σχέση με τα αυτοκίνητα υπό την επωνυμία «HONDA».
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017