Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
11/09/2020


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ενημερώνει τους υποψηφίους που θα προσέλθουν στη Γραπτή Εξέταση που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00π.μ. - 12:00μ.μ., για την πλήρωση των προαναφερόμενων κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, τα ακόλουθα:

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου στις 8:15π.μ., δηλαδή 45 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη της εξέτασης και να παραμείνουν έξω από την Αίθουσα Hall Α, όπου θα αναμένουν οδηγίες από τους υπεύθυνους, οι οποίοι θα τους κατευθύνουν στις αίθουσες που θα παρακαθίσουν τη Γραπτή Εξέταση και για το σχετικό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μάσκα προσώπου λόγω των εκτάκτων και των προληπτικών μέτρων που πρέπει να τηρούνται για την αντιμετώπιση και την αποτροπή της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν βάσει των Υπουργικών Διαταγμάτων.

Τέλος, τονίζεται ότι μετά την πάροδο 15 λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης δεν θα επιτρέπεται για κανένα λόγο σε υποψήφιο να πάρει μέρος στην Γραπτή Εξέταση.
-------------------------------------------
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017