Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Rivulis Irrigation Ltd από τη Temasek Holdings Private Limited, μέσω της Casse Investments Pte. Ltd
06/10/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Temasek Holdings Private Limited, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείσας Rivulis Irrigation Ltd, μέσω της Casse Investments Pte. Ltd.

H Temasek Holdings Private Limited είναι μία εταιρεία επενδύσεων δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Το χαρτοφυλάκιο της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, μέσα και τεχνολογία, μεταφορά και βιομηχανία, καταναλωτές και ακίνητα, ενέργεια και πόροι, βιοεπιστήμες και αγροεπιχείρηση.

H Casse Investments Pte. Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική επενδυτική εταιρεία της Temasek Holdings Private Limited.

Η Rivulis Irrigation Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ και δραστηριοποιείται στην παροχή συστημάτων μικροάρδρευσης τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στον κλάδο της γεωργίας.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017