Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ)
21/07/2020


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει τη διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Πρώτου Διορισμού, με εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8-Α10-Α11 (Συνδυασμένες Κλίμακες), που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29/3/2019.

Σχετική ενημερωτική επιστολή ημερομηνίας 20/7/2020, έχει σταλθεί προς τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποψηφίων.

Η Γραπτή Εξέταση αναφορικά με τις πιο πάνω κενές θέσεις θα διεξαχθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00π.μ. - 12:00μ.μ., στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περιοχή Μακεδονίτισσας, Έγκωμη.

Σημειώνεται ότι η Αίθουσα ή το Περίπτερο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, που οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν στη Γραπτή Εξέταση, θα ανακοινωθεί μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.competition.gov.cy (Ανακοινώσεις) και θα αναφέρεται στον Αύξοντα Αριθμό του κάθε υποψηφίου, που αναγράφεται στην επιστολή (ΟΧΙ τον αριθμό της Αίτησης). Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει οποιαδήποτε επί τόπου ανάρτηση της αίθουσας του κάθε υποψηφίου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.pdf


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017