Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Amplexor International S.A. από τη Nikita SAS, μέσω φυσικού προσώπου
14/10/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Nikita SAS (εφεξής η «Nikita»), με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Amplexor International S.A. (εφεξής η «Amplexor»), μέσω φυσικού προσώπου.

Η Nikita είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Γαλλίας. Η Nikita αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου Acolad, ο οποίος ειδικεύεται στην παροχή γλωσσικών υπηρεσιών (language services). Το φυσικό πρόσωπο μέσω του οποίου θα γίνει η εξαγορά είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου Acolad.

Η Amplexor είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Λουξεμβούργου και αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία. O εν λόγω όμιλος προσφέρει κυρίως γλωσσικές υπηρεσίες που συνίστανται σε γλωσσικές τεχνολογικές λύσεις και λύσεις περιεχομένου (tech-enabled language and content solutions) και οι οποίες εστιάζονται σε πελάτες «από επιχείρηση σε επιχείρηση» (Β2Β). Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων καθώς και επιμέλεια μετά την επεξεργασία (post-editing), πχ για ιστότοπους και λογισμικά. Η Amplexor ασκεί επίσης ξεχωριστή δραστηριότητα που αποτελείται από την παροχή λογισμικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η Amplexor δημοσιεύει λογισμικά διαχείρισης κανονιστικών πληροφοριών (RIM – Regulatory Information Management) κυρίως προς παγκόσμιες εταιρείες βιοεπιστημών και προσφέρει υπηρεσίες πληροφορικής για επιχειρήσεις όπως υλοποίηση λογισμικών, λύσεις για ιστότοπους, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ (software implementation, website solutions, search-engine optimization (SEO) and digital marketing services.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017