Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Wild River Corporation S.a.r.l. από την European Medco Development 4 S.a.r.l.
23/03/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Bridgepoint Group Ltd, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Wild River Corporation S.a.r.l. μέσω της European Medco Development 4 S.a.r.l.

H Wild River Corporation S.a.r.l. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική του ομίλου PharmaZell, κατασκευαστή εξειδικευμένων ενεργών φαρμακευτικών συστατικών και φυσικών ουσιών.

Η European Medco Development 4 S.a.r.l.αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού που ιδρύθηκε για σκοπούς τις προτεινόμενης συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από το ταμείο Bridgepoint Europe VI Fund, ένα ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο αποτελείται από σειρά ετερόρρυθμών συνεταιρισμών, εκ μέρους των οποίων η Bridgepoint Advisers Limited, μια Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ενεργεί ως διαχειριστής. H Bridgepoint Group Limited, μία Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι η τελική μητρική εταιρεία της Bridgepoint Advisers Limited. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου της Bridgepoint δραστηριοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες και επιχειρηματικούς τομείς συμπεριλαμβανομένων των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Business Services), Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services), Μέσων Ενημέρωσης & Τεχνολογίας (Media & Technology), Καταναλωτών (Consumer), Υγειονομικής Περίθαλψης (Healthcare) και Κατασκευής & Βιομηχανίας (Manufacturing & Industrials).
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017