Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της UVair European Fueling Services Limited από την World Fuel Services, Inc.
06/02/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της UVair European Fueling Services Limited από την εταιρεία World Fuel Services, Inc.

Η εταιρεία UVair European Fueling Services Limited, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Η UVair European Fueling Services Limited δραστηριοποιείται στη προμήθεια αεροπορικών καυσίμων ως μεταπωλητής σε αερολιμένες παγκοσμίως.

Η World Fuel Services, Inc αποτελεί μέρος ενός ομίλου εταιρειών κάτω από την World Fuel Services Corporation, μια εταιρεία που εδρεύει στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η World Fuel Services, Inc είναι μια διεθνής εταιρεία υπηρεσιών καυσίμων, που ασχολείται κυρίως με τη διανομή καυσίμων και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών στις αεροπορικές, θαλάσσιες και μεταφορικές βιομηχανίες.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017