Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την ΝΜΤ Holding B.V. του μετοχικού κεφαλαίου των Hansen Shipping Agency Inc., Hansen Shipping UK Ltd, Bevo Speditions GmbH και μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Hansen Specialized Transportation LLC
21/09/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία NMT Holding B.V. (εφεξής η «ΝΜΤ»), με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Hansen Shipping Agency Inc., Hansen Shipping UK Ltd και Bevo Speditions GmbH καθώς και μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Hansen Specialized Transportation LLC, (εφεξής καλούμενες από κοινού ως «Επιχειρήσεις Στόχοι»).

Η NMT είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Αποτελεί όμιλο εταιρειών που ανήκει και ελέγχεται από κοινού από τις εταιρείες Stena Logistics Holding A.B. (εφεξής η «Stena») και Fridi B.V. (εφεξής η «Fridi»).

Η NMT είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής διαμεταφορέας φορτίων Roll on/Roll off (RoRo) και παροχέας εφοδιαστικής (“logistics”) που ειδικεύεται στην παγκόσμια μεταφορά διά θαλάσσης αυτοκινήτων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων και άλλων αυτοπροωθούμενων ή τροχαίων φορτίων σε PCC/PCTC πλοία, κυρίως σε δρομολόγια βαθέων υδάτων. Η NMT δεν λειτουργεί και δεν έχει δικά της πλοία (ήτοι δεν είναι μεταφορέας) αλλά, ναυλώνει χώρο σε πλοία που εκμεταλλεύονται τρίτοι μεταφορείς τον οποίο στη συνέχεια πωλεί στους πελάτες της στο πλαίσιο των υπηρεσιών θαλάσσιων διαμεταφορών φορτίων. Η υπηρεσία διαμεταφορών που παρέχεται από την NMT μπορεί επίσης να περιλαμβάνει βοηθητικές υπηρεσίες όπως εκτελωνισμό, αποθήκευση και υπηρεσίες εδάφους και χερσαία μεταφορά προς/από τα σχετικά λιμάνια.

Η Stena είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας και αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία ανήκει στη Stena Rederi AB, θυγατρική της Stena AB, η οποία με τη σειρά της αποτελεί μία από τις τρεις μητρικές εταιρείες του ομίλου Stena Sphere. Οι άλλες δύο είναι οι Stena Metall AB και Stena Sessan AB. Η Stena AB δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε έξι επιχειρηματικούς τομείς: Λειτουργία πλοίων, Υπεράκτια Γεώτρηση, Ναυτιλία, Ακίνητα, Χρηματοδότηση και Νέες Επιχειρήσεις.

Η Fridi είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών συμμετοχών.

Η Hansen Shipping Agency Inc. (εφεξής η «HSA») αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εταιρεία είναι ναυτιλιακός μεταφορέας βαρέων μηχανημάτων, με έμφαση στον εξοπλισμό κατασκευής και εξόρυξης. Η HSA διαχειρίζεται μεταφορές από λιμάνι σε λιμάνι για όλους τους τύπους τροχαίου φορτίου, όπως τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς και ανατρεπόμενα φορτηγά που συνήθως μεταφέρονται σε πλοία RoRo (Roll-on / Roll-off), αλλά επίσης χειρίζεται στατικά/χυτά (“static/break-bulk/project cargoes”) φορτία χρησιμοποιώντας το δίκτυο μεταφορέων της και τους ιδιοκτήτες πλοίων για να βρεθεί η κατάλληλη λύση είτε πρόκειται για εμπορευματοκιβώτια, συμβατικά είτε Ro-Ro. Η HSA προσφέρει ταυτόχρονα βοηθητικές υπηρεσίες όπως αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό, εκτελωνισμό, ασφάλιση μεταφορών και προξενικές υπηρεσίες.

Η Hansen Shipping UK Limited (εφεξής η «HS») είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η HS είναι ναυτιλιακός μεταφορέας βαρέων μηχανημάτων, με έμφαση στον εξοπλισμό κατασκευών και εξόρυξης και παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες διαμεταφοράς φορτίων και βοηθητικών υπηρεσιών με την HSA.

Η Bevo Speditions GmbH (εφεξής «Bevo») αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η Bevo είναι ναυτιλιακός μεταφορέας βαρέων μηχανημάτων, με έμφαση στον εξοπλισμό κατασκευής και εξόρυξης, παρέχοντας παράλληλα τις απαραίτητες βοηθητικές υπηρεσίες.

Η Hansen Specialized Transportation LLC (εφεξής η «HST») είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η HST παρέχει υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών με έμφαση στον εξοπλισμό κατασκευής και εξόρυξης.

Οι Επιχειρήσεις Στόχοι δεν είναι ιδιοκτήτες Ro/Ro ή άλλων τύπων πλοίων για τις υπηρεσίες διαμεταφοράς φορτίων που παρέχουν αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ναυλώνουν/κρατούν χώρο σε πλοία τρίτων μεταφορέων για να διεξάγουν τις υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017