Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015

 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της Plus500 Ltd από την εταιρεία Brighttech Investments SA.
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο νομικών συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Safegate International από την εταιρεία PAI Partners S.A.S., μέσω της ADB BVBA
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού του ομίλου Murad από την εταιρεία Unilever Plc, μέσω των εταιρειών Unilever N.V., Rogue Tulip Ltd και Rogue Acquisition US, LLC
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Pharmathen SA από την εταιρεία BC Partners Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών AMETA HOLDING EAD, TARGOVSKA KOMPANIA EAD και KAMTCHIA EAD από την εταιρεία PAUL WESJOHANN & CO GmbH III.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Arcadia s.r.l. από την εταιρεία L Capital Asia Advisors
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης K.A. Olympic Lagoon Resort Ltd από τις εταιρείες Amathus Public Ltd και Kanika Group Ltd και την απόκτηση από την K.A. Olympic Lagoon Resort Ltd μαζί με την Olympic Lagoon Hotels Ltd κοινού ελέγχου του ξενοδοχείου Paphos Amathus Beach Hotel
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός οικονομολόγου συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου του Ανταγωνισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/104/ΕΕ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd από τις εταιρείες Prism Cayman L.P. και Alpha Lofos Malta Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SHISEIDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ από την εταιρεία FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την KKR & Co LP δικαιωμάτων ψήφου στην JBF Global Pte Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεως προς τις εταιρείες ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON LTD, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, TOP MIX CONCRETE LTD, SKYRAMIX LTD, Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΤΔ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ, BETOMAN LIMITED, Ι & S KRITONIS LIMITED και ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ αναφορικά με πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του Νόμου
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το κατά πόσο να δοθούν επιπρόσθετα μέσα και ή εργαλεία στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές για την εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, Bruno Lasserre μοιράστηκε τις εμπειρίες του για την ανάπτυξη πολιτικών ανταγωνισμού
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στην εταιρεία Hermes Airports Ltd αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Η προστασία του Ανταγωνισμού στην Κύπρο και την Ευρώπη»
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ideal Shopping Ltd και του μετοχικού κεφαλαίου της που θα εκδοθεί από την εταιρεία Blackstone Group L.P.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Travel από την TUI (Cyprus) Ltd και αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Cyprus Travel Ltd από τη Falandel Holdings Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ενημερώνει με την παρούσα όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα εκδίδει Δελτία Τύπου προς ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την έκδοση αποφάσεων σε σχέση με την εφαρμογή των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με απόφαση της επέβαλε στην εταιρεία Hermes Airports Ltd συνολικό πρόστιμο ύψους €750.000 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 41(1)/2014 και των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, στα πλαίσια εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας Demstar Rentals (2008) Ltd εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ FEREOS LTD ΚΑΙ COSMOS TRADING LTD
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠOY ΕΡΕΥΝΩΝ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €1.016.425 για παραβάσεις των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της PROKON Pflanzenöl GmbH, Magdeburg από την εταιρεία Glencore Industries The Netherlands B.V.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd και REN USA Inc. από την Unilever U.K. Holdings Ltd
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(7) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΩΝ 2008 ΚΑΙ 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 23/4/2015 επέβαλε στις εταιρείες Daimler AG και Cyprus Import Corporation Ltd πρόστιμο ύψους €20.000.000 και €700.000, αντιστοίχως για παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας των εταιρειών Chr. Kapodistrias & Sons Ltd και Kyros Auto Service Ltd εναντίον των εταιρειών Daimler AG και Cyprus Import Corporation Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με απόφαση της επέβαλε στην εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε. συνολικό πρόστιμο ύψους €39.667,34 για παράβαση των άρθρων 3(1)(α) και 3(1)(γ) του Νόμου 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 41(1)/2014 και των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, στα πλαίσια εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας Γ&Γ Ρεμέντζο ΛΤΔ εναντίον της εταιρείας ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 13/5/2015 επέβαλε στην ΑΤΗΚ και στην Forthnet πρόστιμο ύψους €2.900.000 και €2.250.000 αντιστοίχως, για παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 3(1)(γ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ β’ και γ’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της εξέτασης αυτεπάγγελτης έρευνας
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έκδοση της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου επί της προσφυγής του Συνδέσμου Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού υπ’ αριθμό 259/2013
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την KKR & Co. L.P. του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας LGC Science Group Limited και της θυγατρικής της εταιρείας LGC Whirlwind Ltd, μέσω της Figaro Bidco Ltd
 • Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου