Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Travel από την TUI (Cyprus) Ltd και αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Cyprus Travel Ltd από τη Falandel Holdings Ltd
21/10/2015


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Travel από την TUI (Cyprus) Ltd και αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Cyprus Travel Ltd, θυγατρική της Aeolos Travel, από τη Falandel Holdings Ltd.

Η TUI (Cyprus) Ltd αποτελεί εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους τη Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο εταιρειών TUI και είναι ιθύνουσα που δραστηριοποιείται μέσω της Aeolos Travel και της Aeolos Ltd.

Η Aeolos Travel αποτελεί εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε τουριστικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης προορισμού.

Η Aeolos Ltd αποτελεί εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εμπορικές δραστηριότητες και είναι ο ομόρρυθμος συνέταιρος της Aeolos Travel.

H Falandel Holdings Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι ιθύνουσα και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της σε τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επενδύσεις σε ακίνητα, ασφαλιστική πρακτόρευση και επένδυση στη μαρίνα Λεμεσού.

Η Aeolos Cyprus Travel Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στις διαδικτυακές εργασίες, κατόπιν εξαγοράς κάποιων θυγατρικών εταιρειών της Aeolos Travel.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου