Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Safegate International από την εταιρεία PAI Partners S.A.S., μέσω της ADB BVBA
01/07/2015

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Safegate International από την η PAI Partners S.A.S. μέσω της ADB BVBA.

Η ADB BVBA είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί προμηθευτή φωτισμού και σημάτων καθοδήγησης σε σχέση με το φωτισμό εδάφους αεροδρομίων. Η ADB BVBA ανήκει ουσιαστικά σε ορισμένα επενδυτικά σχέδια τα οποία διαχειρίζονται ή/και συμβουλεύονται από την PAI Partners S.A.S.

Η PAI Partners S.A.S. είναι ανεξάρτητη εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και συμβουλεύει εταιρείες κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών. Η εν λόγω εταιρεία είναι από τις πιο παλιές και πιο έμπειρες εταιρείες κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών.

Η Safegate International ΑΒ είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. Η εν λόγω εταιρεία, ιδρυθείσα το 1973 αποτελεί σημαντικό παροχέα λύσεων δραστηριοτήτων αεροσκαφών ο οποίος πουλά καθοδήγηση στάθμευσης , εξοπλισμό και λογισμικό φωτισμού αεροδρομίου, διαχείριση των πυλών και λύσεις ελέγχου εδάφους εναέριας κυκλοφορίας σε αεροδρόμια.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου 83(I)/2014.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου