Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Pharmathen SA από την εταιρεία BC Partners Ltd
15/06/2015


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία BC Partners Ltd με κοινοποίησή της προς την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Pharmathen SA.

Η BC Partners Ltd αποτελείται από αριθμό ξεχωριστών ετερόρρυθμων εταιρειών δεόντως εγγεγραμμένων στην Αγγλία και την Ουαλία. Κάθε ετερόρρυθμη εταιρεία αποτελείται από αριθμό ετερόρρυθμων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ένα ομόρρυθμο εταίρο. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ελέγχουν τη BC Funds. Ανάμεσα στις εταιρείες χαρτοφυλακίου των BC Funds είναι και η Αenova Holding Gmbh που αποτελεί εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής με σύμβαση “CDMO” και δραστηριοποιείται στον τομέα προϊόντων φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης και ειδικότερα των μηχανισμών χορήγησης δια στόματος στερεάς δοσολογίας (solid oral dosage delivery mechanisms). Συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης, κατασκευής, συσκευασίας, μεταφοράς, διανομής και σχετικές υπηρεσίες για φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής. Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με μηχανισμούς χορήγησης στερεάς, ημί-στερεάς και υγρής δοσολογίας. Η εξαγορά θα γίνει μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου Pharmathen Global Ltd, που έχει δημιουργηθεί από τη BC Partners Ltd.

Η Pharmathen SA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης σύνθετων γενόσημων φαρμάκων, ιδίως στην αγορά “CDMO”.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου