Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd και REN USA Inc. από την Unilever U.K. Holdings Ltd
23/03/2015

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτησητου μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών REN Ltd (εφεξής η «REN») και REN USA Inc. (εφεξής η «REN USA») από την Unilever U.K. Holdings Ltd. (εφεξής η «Unilever»).

Η REN είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και η REN USA είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υερσέη των H.Π.Α. Οι δραστηριότητες αμφοτέρων των εταιρειών είναι η παραγωγή και διανομή καλλυντικών και προϊόντων φροντίδας δέρματος και μπάνιου με την επωνυμία REN. Η REN δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση των καλλυντικών και προϊόντων με την επωνυμία REN.

Η Unilever είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η Unilever ανήκει στον όμιλο εταιρειών που ελέγχονται από την Unilever Plc (εφεξής ο «Όμιλος Unilever») Ο Όμιλος Unilever προμηθεύει ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας. Ο Όμιλος Unilever δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των εταιρειών Unilever Tseriotis Cyprus Ltd, Unilever Pmt Ltd και Rychkon Ltd στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου