Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την KKR & Co LP δικαιωμάτων ψήφου στην JBF Global Pte Ltd
24/08/2015


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την KKR & Co LP αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου στην JBF Global Pte Ltd.

Η KKR & Co LP είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές.

Η JBF Global Pte Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης, η οποία ασχολείται μέσω των θυγατρικών της με την κατασκευή και τη διανομή προϊόντων στα διάφορα τμήματα της αλυσίδας πολυεστέρα.

Η JBF Industries Ltd είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ινδίας, η οποία ασχολείται με PET και νήματα πολυεστέρα. Η εν λόγω εταιρεία είναι η μητρική εταιρεία της JBF Global Pte Ltd, και θα παραμείνει συνιδιοκτήτης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου