Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού του ομίλου Murad από την εταιρεία Unilever Plc, μέσω των εταιρειών Unilever N.V., Rogue Tulip Ltd και Rogue Acquisition US, LLC
23/07/2015


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά όλων των περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν την επιχείρηση Murad, από την εταιρεία Unilever Plc, μέσω των εταιρειών Unilever N.V., Rogue Tulip Ltd και Rogue Acquisition US, LLC.

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αφορούν τη δραστηριότητα της ανάπτυξης, πώλησης και προμήθειας προϊόντων φροντίδας δέρματος, καλλυντικών και ειδών περιποίησης υψηλής ποιότητας υπό την επωνυμία Murad. Εκτός των Η.Π.Α., τα προϊόντα Murad πωλούνται και στην Κύπρο μέσω διανομέα.

Η Unilever Plc αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου Unilever ο οποίος όμιλος δραστηριοποιείται στην προμήθεια ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών και ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων, της οικιακής και της προσωπικής φροντίδας.

Η Unilever N.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, με μετοχές εισηγμένες στα χρηματιστήρια Euronext του Άμστερνταμ και της Νέας Υόρκης. Η Unilever N.V. ανήκει στη Unilever Plc και δραστηριοποιείται στην προμήθεια ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών. Οι κύριοι τομείς των δραστηριοτήτων της είναι οι τομείς της προσωπικής φροντίδας, της φροντίδας σπιτιού, των τροφίμων και των αναψυκτικών.

H Rogue Tulip Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η κύρια δραστηριότητα της Rogue Tulip Limited η οποία ανήκει στη Unilever Plc, είναι η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Murad που βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ.

H Rogue Acquisition US, LLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η κύρια δραστηριότητα της Rogue Acquisition US, LLC η οποία ανήκει στη Unilever Plc, είναι η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Murad στις ΗΠΑ.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου