Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ FEREOS LTD ΚΑΙ COSMOS TRADING LTD
16/01/2015


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της απεφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά των επιχειρήσεων FEREOS LTD και COSMOS TRADING LTD.

Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης καταγγελίας που είχε υποβάλει ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ). Οι καταγγελλόμενες συμπεριφορές σχετίζονται με ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, στην αγορά του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, ως αποτέλεσμα αντιανταγωνιστικών συμφωνιών και/ή εναρμονισμένων πρακτικών.

Ο επί τόπου έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 13/1/2015.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς το σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή του Νόμου.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16 Ιανουαρίου 2015
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου