Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Hide details for 20232023

 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Contabo Topco GmbH από την KKR & Co. Inc., μέσω της Constellation BidCo GmbH
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την μεταβίβαση των τμημάτων επιχειρήσεων των εταιρειών L.G.S. Handling Ltd και Swissport Cyprus Ltd στην κοινή τους επιχείρηση S & L Airport Services Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της TransAnt GmbH από την T.A.S. Overseas Investments Limited
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Emma Healthcare Holding Limited από την LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux), μέσω της L1 Health GP S.a r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Sunlight Group Energy Storage System Industrial and Commercial Societe Anonyme μετοχικού κεφαλαίου της Sunlight Segal Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Avlogen Malta (Out-Licensing) Holding Ltd από την LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux), μέσω της L1 Health GP S.a r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης «Προτύπων Αναφοράς» της Lipomed AG από την LGC Science Group Holdings Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της XBT Holding S.A. από τις OEP VIII, L.P., One Equity Partners VIII-A, L.P. και One Equity Partners VIII-B SCSp
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της GLE UK Topco Ltd από την Renaissance Learning, Inc., μέσω της Renaissance Learning UK Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου από την Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited της BTV Multimedia GmbH, μέσω της Euro Techno Com Group
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.070.950 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της NMT Holding B.V. από την Stena Logistics Holding A.B.
 • Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) – Σχέδιο Δημοσίευσης στη βάση του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 (184(I)/2017)
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Cvent Holding Corp. από την Blackstone Inc., μέσω της Capstone Borrower, Inc. και της Capstone Merger Sub, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της GCP Applied Technologies Inc. από την Compagnie de Saint-Gobain S.A., μέσω της Cyclades Parent, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hawaii Hotels Limited από την Fattal Limassol Limited
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Gialletto Ltd από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A., μέσω της Lemgo Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Surefood Ltd από την C.A. Papaellinas Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της REM International (Cyprus) Ltd, η οποία κατέχει μετοχικό κεφάλαιο της Kition Ocean Holdings Limited, από την Aroundtown Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Industrial Physics Global Holdings, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω τη Insight Buyer Corporation
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διορισμός νέας Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της IBS Software Pte. Ltd από την Apax Partners LLP, μέσω της Pelipper HoldCo SARL
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου Thermopatch από την Avery Dennison Corporation, μέσω των Paxar B.V. και Paxar Canada Corporation
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου με απόφασή του στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 39/16 ημερομηνίας 28/06/2023, απέρριψε την έφεση της Salamis Shipping Services Ltd
 • Show details for 20222022
  Show details for 20212021
  Show details for 20202020
  Show details for 20192019
  Show details for 20182018
  Show details for 20172017
  Show details for 20162016
  Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου