Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου από την Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited της BTV Multimedia GmbH, μέσω της Euro Techno Com Group
03/03/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου από την Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited της BTV Multimedia GmbH, μέσω της Euro Techno Com Group.

Η Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited αποτελεί εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σε διάφορα επενδυτικά ταμεία. Οι εταιρείες στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της Cinven δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους τομέων, κυρίως επιχειρηματικών υπηρεσιών, καταναλωτικών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υγειονομικής περίθαλψης, βιομηχανίας, τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών.

Η Euro Techno Com Group (ETC Group) δραστηριοποιείται κυρίως στη διανομή τηλεπικοινωνιακών προϊόντων (συγκεκριμένα καλωδίων, εξαρτημάτων και άλλου ποικίλου εξοπλισμού όπως παθητικού εξοπλισμού και οπτικών προϊόντων) και υπηρεσίες σε τηλεπικοινωνιακούς φορείς και εγκαταστάτες τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η BTV Multimedia GmbH ειδικεύεται στη διανομή και παραγωγή προϊόντων για τηλεπικοινωνιακές υποδομές, κυρίως παθητικού και ενεργού εξοπλισμού για ανάπτυξη, συντήρηση και αναβαθμίσεις ευρυζωνικού δικτύου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου