Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου Thermopatch από την Avery Dennison Corporation, μέσω των Paxar B.V. και Paxar Canada Corporation
26/06/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου Thermopatch από την Avery Dennison Corporation, μέσω των Paxar B.V. και Paxar Canada Corporation.

Η Avery Dennison Corporation είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Avery Dennison Corporation δραστηριοποιείται στην παραγωγή ευαίσθητων στην πίεση υλικών και σε μια ποικιλία από εισιτήρια, ενώτια, ετικέτες και σε άλλα προϊόντα που έχουν μετατραπεί, καθώς και εξοπλισμό αποτύπωσης και συναφείς λύσεις, καθώς και λύσεις τιμολόγησης στο ράφι.

Ο Όμιλος Thermopatch ειδικεύεται σε ετικέτες, διακοσμητικά στοιχεία και θερμομεταφορές για τις βιομηχανίες αθλητικών ειδών, βιομηχανικών πλυντηρίων, ρούχων εργασίας και φιλοξενίας. Επίσης παρέχει εξοπλισμό, προϊόντα και αναλώσιμα υλικά για προϊόντα σήμανσης και ταυτοποίησης σε διάφορους πελάτες του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Η Paxar B.V. είναι ολλανδική εταιρεία με διττό σκοπό εντός της Avery Dennison: (1) ενεργεί ως ιθύνουσα εταιρεία που κατέχει συμφέροντα ελέγχου σε άλλες οντότητες της Avery Dennison και (2) ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών.

H Paxar Canada Corporation είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο του Καναδά. Δραστηριοποιείται στην επιχείρηση “Λύσεων Ταυτοποίησης” της Avery Dennison για τις δραστηριότητες της στον Καναδά.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου