Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της GLE UK Topco Ltd από την Renaissance Learning, Inc., μέσω της Renaissance Learning UK Ltd
01/03/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της GLE UK Topco Ltd από την Renaissance Learning, Inc., μέσω της Renaissance Learning UK Ltd.

Η Renaissance Learning, Inc. είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι πάροχος λογισμικού για τον εκπαιδευτικό τομέα για παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι την 12η τάξη. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει υλικό εξάσκησης στην ανάγνωση και τα μαθηματικά με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στον γραπτό λόγο και τις αριθμητικές ικανότητες, καθώς και σε ιδιόκτητα κουίζ ανάγνωσης.

Η Renaissance Learning UK Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων εκπαιδευτικού λογισμικού για τα παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι την 12η τάξη.

Η GLE UK Topco Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελεί εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η οποία ανήκει στον Όμιλο GL Education. Ο Όμιλος GL Education επικεντρώνεται στην παροχή κυρίως αξιολογήσεων βασισμένων σε λογισμικό και συναφών υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης για παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι την 12η τάξη. Αναλυτικότερα, τα προϊόντα του Ομίλου περιλαμβάνουν i) αξιολογήσεις συγκριτικής αξιολόγησης, ii) αξιολογήσεις της ευημερίας και της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης iii) διαμορφωτικές αξιολογήσεις και iv) διαγνωστικές αξιολογήσεις.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου