Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Cvent Holding Corp. από την Blackstone Inc., μέσω της Capstone Borrower, Inc. και της Capstone Merger Sub, Inc.
12/04/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση από την Blakstone Inc. μετοχικού κεφαλαίου της Cvent Holding Corp., μέσω της Capstone Borrower, Inc. και της της Capstone Merger Sub, Inc..

Η Capstone Borrower, Inc. είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, χωρίς προηγούμενες δραστηριότητες, η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία εξαγοράς για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η Capstone Borrower, Inc. ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc..

Η Capstone Merger Sub, Inc. είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, χωρίς προηγούμενες δραστηριότητες, η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία εξαγοράς για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η Capstone Merger Sub ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc..

Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Κάθε εταιρεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Blackstone, υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση και χρηματοδότηση και κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς επενδυτές (παρόλο που οι επενδυτές των διαφορετικών επενδυτικών ταμείων της Blackstone ενδέχεται να επικαλύπτονται). Κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone έχει το δικό της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει και εκπροσώπους της Blackstone.

Η Cvent Holding Corp. είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία είναι πάροχος τεχνολογίας (meetings, events and hospitality technology provider) που διεξάγει συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και φιλοξενία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου