Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Emma Healthcare Holding Limited από την LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux), μέσω της L1 Health GP S.a r.l.
02/02/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Emma Healthcare Holding Limited από την LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux), μέσω της L1 Health GP S.a r.l.

Η L1 Health GP S.a r.l. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και αποτελεί φορέα της επιχειρηματικής μονάδας L1 Health της LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux). Η LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux) είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (investment holding company) με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία στοχεύει σε επενδύσεις κυρίως στους τομείς υπηρεσιών υγείας, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, και του λιανικού εμπορίου.

Η Emma Healthcare Holding Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελείται από δύο κύριες επιχειρήσεις – τις Remedica και Sun Wave groups. Η Remedica είναι μια φαρμακευτική επιχείρηση που ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση υψηλής ποιότητας, ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων για τους ανθρώπους. Η Sun Wave Pharma είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία εναλλακτικών φαρμάκων που αναπτύσσει και εμπορεύεται nutraceuticals (συμπληρώματα διατροφής υψηλής ποιότητας) και over-the-counter (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα) προϊόντα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου