Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hawaii Hotels Limited από την Fattal Limassol Limited
26/04/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hawaii Hotels Limited από την Fattal Limassol Limited.

Η Fattal Limassol Limited είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνιστά όχημα ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που συστάθηκε για να λειτουργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της Προτεινόμενης Συναλλαγής. Η εταιρεία, η οποία είναι μέρος του Fattal Hotel Group, ελέγχεται τελικά από φυσικό πρόσωπο.

Το Fattal Hotel Group αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό φιλοξενίας στο Ισραήλ και έναν από τους αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Ο εν λόγω όμιλος λειτουργεί ξενοδοχεία σε 20 χώρες και έχει υπό τη διαχείριση του αριθμό ξενοδοχείων.

Η Hawaii Hotels είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του 5 αστέρων (5*) ξενοδοχείου Grand Resort στη Λεμεσό.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου