Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της IBS Software Pte. Ltd από την Apax Partners LLP, μέσω της Pelipper HoldCo SARL
20/06/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της IBS Software Pte. Ltd από την Apax Partners LLP, μέσω της Pelipper Holdco Sarl.

Η Pelipper Holdco Sarl είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το οποίο συστάθηκε για να ενεργεί ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η Pelipper ανήκει έμμεσα εξ’ ολοκλήρου σε επενδυτικά ταμεία που ανήκουν στην Apax Partners LLP.

H Apax Partners LLP είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία είναι μητρική εταιρεία μίας σειράς οντοτήτων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.

Η IBS Software Pte. Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου εταιρειών IBS. O Όμιλος IBS δραστηριοποιείται κυρίως ως πωλητής λογισμικού για τον κλάδο των αερομεταφορών, των περιηγήσεων και της κρουαζιέρας, της φιλοξενίας, της βιομηχανίας ενεργειακών πόρων και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορά δεδομένων, υποστήριξη για δοκιμές και δημιουργία νέων εφαρμογών. Επί του παρόντος η εν λόγω εταιρεία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, ο οποίος θα παραμείνει ως μέτοχος και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης. Το φυσικό πρόσωπο ελέγχει άλλες εταιρείες οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου