Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της GCP Applied Technologies Inc. από την Compagnie de Saint-Gobain S.A., μέσω της Cyclades Parent, Inc.
24/04/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Compagnie de Saint-Gobain SA με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της GCP Applied Technologies Inc., μέσω της Cyclades Parent, Inc.

Η Compagnie de Saint-Gobain SA, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Παρισιού. Η Saint-Gobain σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει υλικά και λύσεις για τις αγορές κατασκευών, κινητικότητας, υγειονομικής περίθαλψης και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών και λειτουργεί τέσσερις επιχειρηματικούς κλάδους: (i) καινοτόμα υλικά, (ii) κατασκευαστικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των κονιαμάτων), (iii) διανομή κατασκευαστικών υλικών και (iv) γυαλί.

Η Cyclades Parent, Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Daleware των ΗΠΑ, ανήκει στη Compagnie de Saint-Gobain SA και δημιουργήθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η GCP Applied Technologies Inc., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντελάγουεαρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η GCP Applied Technologies Inc. είναι παγκόσμιος πάροχος κατασκευαστικών προϊόντων και τεχνολογιών και έχει δύο επιχειρηματικά τμήματα: τις (i) Ειδικές Κατασκευαστικές Χημικές Ουσίες (Specialty Construction Chemicals), και τα (ii) Ειδικά Οικοδομικά Υλικά (Specialty Building Materials).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου