Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης «Προτύπων Αναφοράς» της Lipomed AG από την LGC Science Group Holdings Ltd
17/02/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης «Προτύπων Αναφοράς» της Lipomed AG από την LGC Science Group Holdings Ltd.

Η LGC Science Group Holdings Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια παγκόσμια εταιρεία εργαλείων βιοεπιστήμης που παρέχει καίριας σημασίας συστατικά και λύσεις σε τομείς εφαρμογών υψηλής ανάπτυξης στους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης και των τμημάτων εφαρμοσμένων αγορών. Η LGC Science Group Holdings Limited ελέγχεται έμμεσα από κοινού από ταμεία που διαχειρίζεται η Astorg Asset Management S.à r.l, μια παγκόσμια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων, και η Cinven, μια ευρωπαϊκή εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η επιχείρηση «Προτύπων Αναφοράς» της Lipomed AG (εφεξής ο «Στόχος») ανήκει στην εταιρεία Lipomed AG δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας. Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προμήθεια αναλυτικών προτύπων και πιστοποιημένων υλικών αναφοράς.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου