Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Sunlight Group Energy Storage System Industrial and Commercial Societe Anonyme μετοχικού κεφαλαίου της Sunlight Segal Ltd
02/02/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Sunlight Segal Ltd από την Sunlight Group Energy Storage System Industrial and Commercial Societe Anonyme.

Η Sunlight Group Energy Storage System Industrial and Commercial Societe Anonyme είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η Sunlight είναι διεθνής κατασκευαστής αποθήκευσης ενέργειας (energy storage manufacturer) και δραστηριοποιείται στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων.

Η Sunlight Segal Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ, η οποία αποτελείται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομηχανικών μπαταριών της Israeli Industrial Batteries Ltd και της Moshkovitz & Segal Batteries Ltd. Η Επιχείρηση Στόχος είναι μια ιθύνουσα εταιρεία (holding company), η οποία κατέχει το μετοχικό κεφάλαιο της IIB Energy Storage Systems Ltd και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή βιομηχανικών μπαταριών (γνωστές και ως βιομηχανικές ηλεκτρικές στήλες).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου